Heykel,Heykeltraş nedir? neler yapar?mesleğimiz!

05-02-2012

 

HEYKEL,HEYKELTRAŞ NEDİR?  GENEL BİLGİLENDİRME!.......

 

 

Kil,Taş,mermer, beton,çelik,silikon,alçı, demir, sac, bronz, ağaç, polyester gibi maddeleri işleyerek anıtlar, abideler ,heykeller sanat esrlerini yapan kişidir.

 

 

-   Yapacağı eseri zihninde tasarlar,

-   Çizimini yapar,

-   Kullanılacak malzemeyi seçer,

-   Eserin, alçı, balmumu veya çamurla taslağını (eskizini,Maketini oluşturur,) hazırlar,

-   Taslağın ölçümlerini gerçek malzeme üzerine nokta veya çizgi halinde işaretler,

-   Kullanılan malzemenin türüne göre uygun alet ve gereçleri kullanarak istenilen formu kabaca oluşturur,

-   Önce yapacağı heykelin onu taşıyacak olan metal konstrüksiyonu yapar daha sonra onun üstüne ahşapları telle bağlar,sonrada modelaj safhasına    geçerek çalışıyorsa ekleme, kalıp alma, kaynatma gibi yöntemlerle malzemeye şekil verir,

-   Mermer veya taş yontuyorsa ; Elmas veya çelik uçlu kalemlerle oluşturulan formun ince oyuntularını şekillendirir,

-   Mermer Eserin yüzeyini parlatır Kilden model oluşturulduysa artistik sanatsal konrollerini yapar ve alçı kalıplama safhası uygulanır.

 

 

-    Çeşitli ağırlık ve büyüklükte çekiçler,

-    Elmas ve çelik uçlu kalemler,

-    Matkap,canavar,Kompresör sistem ve aparatları,

-    Murç, tarak, pergel, ölçüm aletleri ,çelik metreler,ahşap metreler,mezepuan,

-    Agrandizör (büyütme aleti), çeşitli elektrikli aletler,

-    Değişik ağızlrı olan İskarpelalar,

-    Tahta tokmaklar,Madraga

-    Taş, beton,Demir,Çelik, alçı, ağaç, bakır, çamur, polyester, bronz, döküm vb. malzemeler.

 

 

Heykeltraş olmak isteyenlerin;

-    tasarım ve çizim(desen) yeteneğine sahip,

-    Şekiller arasındaki ilişkileri, cisimlerin evren,boşlukta durumlarını görebilen,

-    Ellerini ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,

-    Güzel sanatlara ilgili, yaratıcı

kimseler olmaları gerekir.  

 

 

 

Heykeltraş çalışmalarını atölyede yürütür. Çalışma ortamı kirli, çamurlu fakat sakindir. Heykeltraş genellikle tek başına  veya ekipleriyle(alçı kalıp ekibi,polyester ekibi,kaynakçı ekip,canlı modeller,yardımcılarla) çalışır. Diğer sanatçılarla iletişim halinde olabilir.

 

 

 

Heykeltraş’lar genellikle bağımsız çalışırlar. Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğüne bağlı kurumlarda, özel galerilerde sanat danışmanı olarak görev alabilirler. Üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev yapabilirler.Bazı kimseler bu sanatı bir yan uğraş olarak sürdürdüklerinden ancak çok üstün yetenekli ve girişimci olanlar bu alanda kariyer edinebilirler.Heykeltraşlık yaratma cesareti olan kişilerin öncelikle kendilerini tatmin yollarından bir tanesidir.Yaratır ve tüm insanlığa sunar Yüzyıllarca yapılan eseri meydanları alanları,parkları süsler.Heykel ve Heykeltraş Döneminin aynası gibidir figürleride yer alan tiplemeler kıyafetler onun yaşadığı yıllardan adeta yansımadır.Ama yaptığı heykeli mutlaka evrensel değerlere uygun bir şekilde ve mesfede gerçekleştirmelidir,Siyasete yanaşmamalıdır.Tabiiki Heykeltraşın kendi siyasi görüşü olabilir fakat yaptığı heykel evrensel nitelikte olmalıdır.

 

 

 

Mesleğin eğitimi özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan ve “Heykel” alanında eğitim veren “Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Güzel Sanatlar, Tasarım ve Akademilerde verilmektedir.

 

 

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

-    Lise veya dengi okul mezunu olmak,

-    Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) özel yetenek sınavına girmek için gerekli olan baraj puan almak,

-    ÖSS'de başarılı olanlar girmek istedikleri fakülteye ön kayıtlarını yaptırarak;

özel yetenek sınavlarına katılırlar. Adaylar başvurdukları programların tüm yetenek sınavlarına(desen sınavı,kültür sınavı) katılmak zorundadırlar. Başarı gösteren adaylar kesin kayıt yaptırmaya hak kazanmaktadırlar.

 

 

 

 Eğitim süresince, Temel Sanat Eğitimi, Heykel, Anatomi, Sanatsal Anatomi, Teknik Çizim, Perspektif, Uygarlık Tarihi, Fotoğrafçılık ve Temel Optik, Toplum Bilim, Desen, Sanat Tarihi, Antropoloji, Felsefe, Algı Psikolojisi, Görsel Algılama, Mitoloji, Heykel Teknikleri, Çağdaş Sanat ve Yorumu, Kitle İletişim Kurumları, Yöntembilim gibi dersler verilmektedir.

 

 

 

Lisans eğitiminden sonra alanlarında master (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak  akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi ünvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.Veya kendi sanatsal heykel uygulamalarını gerçekleştirebilecekleri Heykel Atölyelerini bizim gibi kurarak sanat hayatlarına kendilerinin belirledikleri yönde devam ederler.

Çeşitli kuruluşlara sanat danışmanlığı yapabilir.Belediyeler,Bakanlıklar,Büyük Kurum ve kuruluşlar gibi....

 

Kazanç ise Heykeltraş’ın yeteneğine, üretkenliğine, girişkenliğine göre değişkenlikler gösterir.